Сортировать статьи по: дате | популярности | посещаемости | комментариям | алфавиту

Қызметкерлердің біліктілігі туралы мәліметтер

Автор: admin от 2-06-2014, 10:00, посмотрело: 497

0

Орта білім беру ұйымдарында білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша көрсетілетін қызметтерді берушілерді таңдау жөніндегі

 

үлгілік конкурстық құжаттамаға

 

5-қосымша

 

 

 

 

 

Қызметкерлердің біліктілігі туралы

 

мәліметтер 

 

(әлеуетті өнім беруші толтырады)

 

 

 

 

 

1.     Әлеуеттіөнімберушініңатауы_________________________________

 

_________________________________________________________________

 

2.   Орта білім беру ұйымдарындабілімалушылардытамақтандырудыұйымдастырубойыншақызметтікөрсетуүшін ___________________________

 

(әлеуеттіөнімберушініңатауынкөрсету)

 

әлеуеттіөнімберушідеқажетті штат қызметкерлері бар.

Қызметкерлердің жалпы саны ____ құрайды, оның ішінде растайтын құжаттарының көшірмелері қоса берілген  ____аспазшы, ____ технолог,   ____ диетолог құрайды:

Категория: открытый конкурс

 

Банктік кепілдік

Автор: admin от 2-06-2014, 10:00, посмотрело: 542

0

Орта білім беру ұйымдарында білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша көрсетілетін қызметтерді берушілерді таңдау жөніндегі

үлгілік конкурстық құжаттамаға

7-қосымша

 

 

Банктік кепілдік

 

______________________________________________________________ 
                                              (банктің атауы мен деректемелері) 

Кімге:________________________________________________________ (конкурсты ұйымдастырушының атауы мен деректемелері)

№_________кепілдік міндеттеме 

______________________________    ____ж. «___»__________________ 

  (орналасқан жері) 

Біз бұдан әрі «өнім беруші» деп аталатын_________________________, 

                                                                 (әлеуетті өнім берушінің атауы) 

_____________________________________________________ ұйымдастырған

(конкурсты ұйымдастырушының атауы) 

Білім беру ұйымдарының білім алушыларын тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша көрсетілетін қызметті берушіні таңдау конкурсына қатысатындығынан және ___________________________________________ 
  (көрсетілетін қызметтердің атауы)

қызмет көрсетуге әзір екендігінен хабардармыз.

________ж. «___»______________ жоғарыда аталған конкурсты өткізу жөніндегі конкурстық құжаттамада әлеуетті өнім берушілердің банктік кепілдік түрінде конкурстық өтінімді қамтамасыз етуді енгізуі көзделген.

Осыған байланысты біз_______________________осы арқылы өзімізге 
                                                              (банктің атауы)

Сіздің талап етуіңіз бойынша Сіздің ақы төлеуге жазбаша талабыңызды, сондай-ақ өнім беруші:

Категория: открытый конкурс

 

Сведения о квалификации работников

Автор: admin от 2-06-2014, 10:00, посмотрело: 585

0

Приложение 5
к Типовой конкурсной
 документации по выбору поставщика услуги по организации питания обучающихся в организации среднего образования

 

 

Сведения

о квалификации работников

(заполняется потенциальным поставщиком)

    

 

      1. Наименование потенциального поставщика _____________________
      _________________________________________________________________

      2. Для оказания услуги по организации питания обучающихся в организациях среднего образования  у потенциального поставщика ______ (указать наименование потенциального поставщика) имеются необходимый штат работников.

Общее количество составляет____ работников, в том числе____ повара (ов), __ технолога (ов), __ диетолога (ов) с приложением копий подтверждающих документов:

 

Категория: открытый конкурс

 

Об утверждении Правил выбора поставщиков услуг по организации питания обучающихся в организациях среднего образования

Автор: admin от 2-06-2014, 10:00, посмотрело: 1166

0

 

№ 172 от 3 марта 2014 г.

Опубликовано 13 марта 2014 года № 49 

Об утверждении Правил выбора поставщиков услуг по организации питания обучающихся в организациях среднего образования

 

 

В соответствии с пунктом 4-1статьи 8 Закона Республики Казахстан
от 27 июля 2007 года «Об образовании» Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемыеПравилавыбора поставщиков услуг по организации питания обучающихся в организациях среднего образования.

2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 июня 2014 года и подлежит официальному опубликованию.

 

 

Премьер-Министр
      Республики Казахстан                                                              С. Ахметов

 

 

Категория: открытый конкурс

 

Правила выбора поставщиков услуг по организации питания обучающихся в организациях среднего образования

Автор: admin от 2-06-2014, 10:00, посмотрело: 1649

0

Утверждены
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от «3» марта 2014 года

№ 172

 

 

Правила

выбора поставщиков услуг по организации питания

обучающихся в организациях среднего образования

1. Общие положения

 

1. Настоящие Правила выбора поставщиков услуг по организации питания обучающихся в организациях среднего образования(далее – Правила) разработаны в соответствии с пунктом 4-1 статьи 8 Закона Республики Казахстан от 27 июля 2007 года «Об образовании» и определяют порядок проведения выбора поставщиков услуг по организации питания обучающихся в организациях среднего образования.

Выбор поставщиков осуществляется на конкурсной основе организатором конкурса. При осуществлении выбора поставщика услуги по организации питания обучающихся, в случае если организатором конкурса для нескольких организаций среднего образования является орган образования, последний проводит конкурс с разбивкой на лоты по организациям образования.

 

Категория: открытый конкурс

 

Техническое задание к конкурсной документации по выбору поставщика услуги по организации питания обучающихся в организации среднего образования

Автор: admin от 2-06-2014, 10:00, посмотрело: 1287

0

                                                                                      Приложение 2

к конкурсной
 документации по выбору поставщика услуги по организации питания обучающихся в организации среднего образования

 

 

 

Услуга  по организаци питания обучающихся КГУ «Гимназия №21 » должна быть оказана обучающимся в организации среднего образования по адресу г. Алматы, ул.Пирогова,28 в количестве  644учащихся, из них 262 учащихся начальной школы 8 обучающихся отдельных категорийследует обеспечить бесплатным питанием за счет бюджетных средств на сумму  5 646 250 тенге(без учета НДС) в  срок  с 01.07.2014 года до  31.12.2014 года.

Ежедневное меню  разрабатывается организатором конкурса в соответствии с требованиями калорийности, сбалансированности, безопасности с учетом возрастых особенностей учащихся с обязательной витаминизацией первых – третьих блюд и согласоваться с уполномоченным  органом в сфере санитарно – эпидемиологического благополучия населения.

Потенциальный постващик при оказании услуг должен  обеспечить следующее требования:

 

Категория: открытый конкурс